NGUYÊN LIỆU THUỐC

 

Công ty  Pharma chuyên phân phối cho nhà sản xuất SPANSULES FORMULATIONS và SPANSULES PHARMATECH PVT. LTD. (Unit II). SPANSULES hoạt động vào năm 2000 và hiện nay là một trong những đơn vị dược phẩm sản xuất viên Pellets uy tín nhất tại thị trường Ấn Độ, cơ sở vật chất đạt chuẩn GMP, phù hợp để mọi sản phẩm của SPANSULES đều đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng nghiêm ngặt nhất./Regarding medicinal materials, Larissa Pharma Co., Ltd. is specializing in distributing products from SPANSULES FORMULATIONS and SPANSULES PHARMATECH PVT. LTD. (Unit II). SPANSULES operated in 2000 and is now one of the most prestigious Pellets tablet manufacturers in the Indian market, all SPANSULES products meet the most stringent quality standards with appropriate method and GMP certified facilities.

Công ty TNHH Larissa Pharma chuyên phân phối các loại viên Pellets của SPANSULES gồm/Larissa Pharma Co., Ltd. specializes in distributing range of pellets belonging to the Gastro Intestinal system of SPANSULES, including:

 • LANSOPRAZOLE EC PELLETS
 • OMEPRAZOLE EC PELLETS
 • PANTOPRAZOLE SODIUM.
 • ESOMEPRAZOLE EC PELLETS
 • DICLOFENAC SODIUM SR PELLETS
 • DOMPERIDONE IR/SR PELLETS
 • ITOPRIDE HCL SR PELLETS
 • CINITAPRIDE SR PELLETS
 • RABEPRAZOLE SODIUM EC PELLETS
 • CHLORPHENIRAMINE MALEATE,…

Ngoài phân phối các nguyên liệu trên của SPANSULES, chúng tôi còn phân phối cho các đơn vị khác với nguồn nguyên liệu đa dạng và phong phú về chủng loại, như/Not only distributing materials of SPANSULES, but we also distribute to other companies with diversified material sources, such as:

 • PIROXICAM
 • EPERISONE HCL
 • ALVERINE CITRALE
 • METFORMIN HCL
 • CETIRIZINE DIHCL
 • CEFPODOXIME PROXETIL
 • FEXOFENADINE HCL
 • EZETIMIBE, …

[/vc_row]